• Evenemang

    Evenemang Svenska Kyrkan 2021-05-04

     Vännäs-Bjurholms pastorat Vännäs kyrka i Vännäsby 2021-05-04 09:00 Öppen kyrka för bön och ljuständning. Välkomna in i kyrkan för bön och ljuständning. Öppet måndag-fredag kl. 9.00-15.00. Respektera de allmänna rekommendationerna och håll god hygien och avstånd (minst 1,5 m) till varandra. Maximalt 8 personer närvarande.